Về việc lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh

18/01/2021 07:36

Về việc lấy ý kiến tham gia của các cá nhân, tổ chức theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 129 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với:

  1. Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1310/2020/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh.
  2. Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2242/2015/QĐ-UBND ngày 4/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

 

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 17/02/2020, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: phongtochucbienche@gmail.com để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 303
Đã truy cập: 2251632