DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH

20/01/2021 17:26

STT

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

1

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 20/01/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026

 

2

Thông báo số 15/TB-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh về địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
3

Nghị quyết số 18/NQ-UBBC ngày 25/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 636
Đã truy cập: 2338937