DANH MỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

22/01/2021 17:47

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an ninh trật tự xã hội; Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1395
Đã truy cập: 1305603