Báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ và thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

09/04/2021 15:06

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-BNV ngày 23/11/2020 của Bộ Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 989/QĐ-BNV ngày 23/11/2020 của Bộ Nội vụ về thanh tra công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

Thực hiện Công văn số 120/TTBNV-PTH ngày 06/4/2021 của Thanh tra Bộ Nội vụ V/v chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc thanh tra theo kế hoạch; để kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và chuẩn bị nội dung làm việc, báo cáo với Đoàn công tác của Thanh tra Bộ Nội vụ; ngày 08/4/2021  Sở Nội vụ có Công văn số 617/SNV-TCBC,TCPCP V/v Báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ và thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15/4/2021.

 

Đề cương và phụ lục kèm theo:

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 2250550