Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019

19/05/2020 16:24

Triển khai Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh); Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2019 (sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh);

Ngày 19/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1613/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019 đối với 47 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, trong đó: 01 thí sinh diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; 08 thí sinh diện xét tuyển theo địa bàn; 38 thí sinh diện thi tuyển thông thường (có Quyết định gửi kèm theo).

Để đảm bảo công tác tuyển dụng công chức theo đúng quy định, đề nghị anh (chị) hoàn thiện 02 bộ hồ sơ tuyển dụng công chức, gửi về cơ quan, đơn vị trúng tuyển.

Thành phần hồ sơ gồm:

+ Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (01 bản chính lưu tại cơ quan, đơn vị; 01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền lưu tại Sở Nội vụ).

+ Bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội đối với người đã có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thời gian xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, tính đến hết tháng 05/2020.

+ Các quyết định tiền lương, hợp đồng lao động liên quan đến quá trình công tác, diễn biến tiền lương đối với người đã có thời gian công tác (bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).

+ Bản nhận xét về quá trình công tác, Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của đơn vị mà người trúng tuyển công chức hiện đang công tác (đối với thí sinh hiện đang công tác tại đơn vị khác đơn vị đề nghị tuyển dụng công chức).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ đề nghị tuyển dụng công chức thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển gửi hồ sơ về Sở Nội vụ (trước ngày 25/5/2020). Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết hạn hoàn thiện hồ sơ theo quy định (chậm nhất là ngày 02/6/2020).

Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển công chức không hoàn thiện hồ sơ đề nghị tuyển dụng công chức đủ thành phần và theo thời gian nêu trên hoặc người trúng tuyển công chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì sẽ xem xét quyết định hủy kết quả trúng tuyển công chức.

Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo kết quả trúng tuyển đến các thí sinh dự tuyển được biết.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4332
Đã truy cập: 1576131