Xét chọn học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2021

28/04/2021 13:41

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1640/UBND-GD ngày 22/3/2021 về công tác chọn, cử học viên tham gia chương trình học bổng năm 2021 tại Quảng Tây, Trung Quốc theo Công điện số 097/TLSQ.NN ngày 23/02/2021 của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh về việc triển khai các suất học bổng của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây dành cho các địa phương Việt Nam. Theo đó, năm 2021 tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục dành cho tỉnh Quảng Ninh 25 suất học bổng toàn phần tại các trường Đại học của Quảng Tây (trong đó 19 suất học bổng do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến các trường đại học; 06 suất còn lại do các trường tuyển theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Quảng Tây).

 

Sở Nội vụ thông tin về số lượng chỉ tiêu học bổng, trình độ, ngành nghề đào tạo, thành phần hồ sơ dự tuyển như sau:

 

  1. Về chỉ tiêu học bổng

- Tuyển sinh trình độ Đại học: 18 chỉ tiêu

- Tuyển sinh trình độ sau đại học: 01 chỉ tiêu

  1. Về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ:

Thực hiện theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét chọn và quản lý học viên tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc và Công văn số 713/SNV-VP ngày 22/4/2021 của Sở Nội vụ về đăng ký tham gia chương trình học bổng tại Quảng Tây, Trung Quốc năm 2021.

 

Link tải các tài liệu có liên quan theo liên kết dưới đây:

Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 646
Đã truy cập: 2684203