Triển lãm số Đổi mới sáng tạo trong quản trị nhà nước vì người dân

15/05/2021 08:21

Việc triển lãm số Đổi mới sáng tạo trong quản trị nhà nước vì người dân (Triển lãm số CPII) là sản phẩm được xây dựng giữa Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright (Trường Fulbright) nhằm hướng đến các mục tiêu: (1) Thu thập hiệu quả ý kiến đóng góp từ người dân vào quá trình hoạch định, thực thi chính sách và cải cách hành chính; (2) Tăng cường quản trị điện tử và khả năng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến của người dân; (3) Phản ánh “360 độ” toàn diện về mức độ hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính và dịch vụ công tại địa phương.

Triển lãm số CPII sẽ hoạt động xuyên suốt đến năm 2025. Hàng năm, UNDP và Trường Fulbright sẽ lựa chọn 3-5 sáng kiến tại mục Sáng kiến triển lãm để hỗ trợ nhân rộng. Mỗi sáng kiến được chọn sẽ nhận được tư vấn kỹ thuật và khoản tài trợ trị giá từ 20.000 đến 40.000 đô la Mỹ để thực hiện trong thời gian tối đa 2 năm.

Theo đó ngày 13/5/2021 Sở Nội vụ đã có văn bản số 837/SNV-CCHC về việc tham gia Triển lãm số Đổi mới sáng tạo trong quản trị nhà nước vì người dân gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Đề nghị tham quan và đăng ký sáng kiến tham gia triển lãm.

Triển lãm số CPII sẽ trở thành một diễn đàn chung hoạt động trong 5 năm, nhằm thúc đẩy học tập chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh/thành, xây dựng cộng đồng áp dụng đổi mới sáng tạo và hình thành “kho giải pháp sáng tạo” cho các vấn đề đang hiện hữu tại địa phương. Tham gia và ủng hộ sáng kiến CPII bằng các hình thức: Tham quan tại địa chỉ website http://www.cpiivietnam.org và đăng ký sáng kiến;

Cách thức tham gia Triển lãm số thông qua website như sau:

- Bước 1: Đăng ký tài khoản trên website http://www.cpiivietnam.org để nộp sáng kiến: (1) kích chuột vào mục nộp sáng kiến, (2) kích chuột vào mục đăng ký, (3) nhập các thông tin theo yêu cầu, (4) sau khi nhập các thông tin theo yêu cầu, kích chuột vào mục đăng ký để hoàn thành bước đăng ký tài khoản.

- Bước 2: Chuẩn bị nội dung sáng kiến, tải Mẫu đăng ký sáng kiến tham gia Triển lãm số. Chuẩn bị nội dung bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, minh họa sinh động và trình bày theo cấu trúc trong biểu mẫu. Sáng kiến trưng bày trong triển lãm được chia thành 02 gian lớn: Sáng kiến triển lãm và sáng kiến cộng đồng. Sáng kiến triển lãm là những sáng kiến đáp ứng yêu cầu của Triển lãm, và có sự ủng hộ của cơ quan địa phương, thể hiện thông qua dấu và chữ ký của đại diện lãnh đạo cơ quan địa phương trong bản đăng ký. UNDP và Trường Fulbright sẽ đánh giá các sáng kiến triển lãm để lựa chọn tài trợ trong giai đoạn sau của CPII. Sáng kiến không có xác nhận của cơ quan địa phương sẽ được trưng bày tại khu vực Sáng kiến cộng đồng.

- Bước 3: Nộp sáng kiến, điền thông tin và nộp sáng kiến trên website của Triển lãm số bằng tài khoản đã đăng ký. Sáng kiến sau khi nộp sẽ được sàng lọc và đánh giá mức độ phù hợp để đưa vào gian Triển lãm hoặc gian Cộng đồng. Sáng kiến cần bổ sung, cải thiện sẽ được phản hồi cho người nộp sáng kiến. Sáng kiến không phù hợp sẽ nhận được phản hồi về việc từ chối sáng kiến.

(Chi tiết tại Công văn số 837/SNV-CCHC ngày 13/5/2021 của Sở Nội vụ)

Tệp đính kèm

Phòng CCHC


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1403
Đã truy cập: 2125448