Thông báo bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020

23/08/2021 15:20

Hội đồng tuyển dụng thông báo bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh các thông tin về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh đi từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh: thực hiện theo quy định tại tiểu mục 1.1 mục 1 Văn bản số 5630/UBND-DL1 ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID-19.

2. Trường hợp thí sinh đang ở ngoài tỉnh Quảng Ninh thì phải chủ động thông tin về Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng qua số điện thoại 02033.835.905, 02033.633.604 hoặc 02033.835.867 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Kể từ thời điểm hiện nay đến thời điểm tổ chức thi, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng tuyển dụng sẽ đăng tải thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ. Đề nghị thí sinh chủ động theo dõi trên Trang điện tử thành phần của Sở Nội vụ để cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến việc tổ chức thi tuyển vòng 2.

4. Các nội dung còn lại, đề nghị thí sinh thực hiện nghiêm túc theo Thông báo số 51/TB-HĐTD ngày 19/8/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020.

Tệp đính kèm

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 203
Đã truy cập: 2177556