Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Khối Nhân viên) Vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020

08/09/2021 14:17

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020 không tổ chức ôn tập vòng 2. Đề nghị các thí sinh dự thi khối Nhân viên (Nhân viên trường học thuộc Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; Sự nghiệp Y tế - Xã hội; Sự nghiệp Văn hóa – Thể thao; Sự nghiệp khác; Hội đặc thù thuộc tỉnh) chủ động tự nghiên cứu tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành theo danh mục tài liệu dưới đây:

1. Danh mục tài liệu

- Nhóm các lĩnh vực Công nghệ thông tin; Thông tin tuyên truyền: Phụ lục số 01, 02

- Nhóm các lĩnh vực Giảng viên môi trường; Giảng viên du lịch; Công tác học sinh sinh viên: Phụ lục số 03, 04, 05.

- Nhóm các lĩnh vực Hành chính, tổng hợp; Văn thư, lưu trữ: Phụ lục số 06, 07.

- Nhóm các lĩnh vực Kinh tế (Kinh tế tập thể, hợp tác xã); Xúc tiến đầu tư: Phụ lục số 08, 09.

- Nhóm các lĩnh vực Kỹ thuật phát thanh truyền hình; Phát thanh viên: Phụ lục số 10, 11.

- Nhóm các lĩnh vực Lâm nghiệp; Nông nghiệp; Chăn nuôi thú y: Phụ lục số 12, 13, 14.

- Nhóm các lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội; Giảng viên nghề: Phụ lục số 15, 16.

- Nhóm các lĩnh vực Quản lý đất đai; Xây dựng, quy hoạch, đô thị: Phụ lục số 17, 18.

- Nhóm các lĩnh vực Văn hóa; Nghệ thuật; Huấn luyện viên; Thư viện: Phụ lục số 19, 20, 21, 22.

- Nhóm các lĩnh vực Bác sĩ y học dự phòng; Bác sĩ; Dân số; Điều dưỡng; Dược hạng III; Dược hạng IV; Kỹ thuật y; Thiết bị vật tư; Truyền thông y tế; Y sĩ; Hộ sinh; Y tế công cộng: Phụ lục số 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

- Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh dự thi vào nhóm các lĩnh vực Kế toán; Công tác Hội: Phụ lục số 35, 36.

2. Tổ chức thi tuyển

- Môn: Nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức: Thi viết, Thời gian: 180 phút

- Kết cấu đề thi: 3 câu, thang điểm 100.

- Nội dung: Kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về các quy định của Trung ương, của tỉnh trong nội dung tài liệu ôn tập. Vận dụng các quy định của Trung ương, của tỉnh để giải quyết các tình huống theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo để thí sinh được biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị thí sinh liên hệ theo số điện thoại 0203.3835.867 hoặc 0203.3633.604 hoặc 0203.3835.905  để được hướng dẫn và giải đáp./

Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1006
Đã truy cập: 1664034