Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

21/09/2021 16:57

Sở Nội vụ đăng tải nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào nội dung dự thảo và gửi văn bản về Sở Nội vụ trước ngày 21/10/2021, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: snv@quangninh.gov.vn để Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

 

Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 239
Đã truy cập: 2339260