“Báo cáo kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập”

28/09/2021 15:46

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Văn bản số 360-TB/TU ngày 20/9/2021 của Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị giao ban ngày 13/9/2021; Công văn số 6319/UBND-GD ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Để triển khai xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; Sở Nội vụ có Công văn số 1861/SNV-TCBC,TCPCP ngày 28/9/2021 V/v báo cáo kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/10/2021.

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 61
Đã truy cập: 2631071