Thông báo tiếp nhận công chức vào làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

14/01/2022 10:54

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Trên cơ sở yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, đồng thời căn cứ quy định về vị trí việc làm, biên chế công chức, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức như sau:

1. Về số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm:

- Số lượng: 02 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Chuyên viên tham mưu thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn:

- Công chức đã hoàn thành thời gian tập sự, được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch, đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan đảng, đoàn thể trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Về độ tuổi: Dưới 40 tuổi.

- Về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có trình độ Đại học trở lên một trong các ngành: Luật, Hành chính, Quản lý nhà nước, Quản lý công, Nội vụ, Quản trị nhân lực; đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chưa bị kỷ luật về Đảng, chính quyền; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc chờ xử lý kỷ luật.

* Ưu tiên:

- Những ứng viên có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ.

- Ứng viên là nam giới.

3. Về hồ sơ đăng ký, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ: (1) Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2C-BNV/2008) có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. (3) Bản sao các quyết định tuyển dụng công chức; quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức; quyết định nâng bậc lương gần nhất. (4) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. (5) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h00’ ngày 17/01/2022 đến 16h30’ ngày 26/01/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Nội vụ, Tầng 3, Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh thông báo để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu được biết, phối hợp thực hiện.

Tệp đính kèm

Sở nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 56
Đã truy cập: 2387574