Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu sự tác động do sắp xếp thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

04/03/2022 08:09

Thực hiện Văn bản số 729-CV/TU ngày 04/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số 1318/UBND-TH5 ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đó chỉ đạo khẩn trương triển khai rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu sự tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.

Theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Sở Nội vụ đăng tải Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu sự tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025 lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức có liên quan trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Tệp đính kèm

Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 235
Đã truy cập: 2584461