Báo cáo về việc thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh

01/04/2022 11:08

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/3/2022, về việc xây dựng Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Quảng Ninh.

Để có cơ sở tổng hợp, xây dựng Đề án đảm bảo yêu cầu về thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Nội vụ có Công văn số 610/SNV-TCBC,TCPCP ngày 31/3/2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án Tăng cường công tác quản lý nhà nước và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Quảng Ninh.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch các hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện và gửi Báo cáo, biểu tổng hợp số liệu kèm theo về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 08/4/2022.

Đề cương và biểu mẫu kèm theo:

 

 

Phòng TCBC&TCPCP


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 612
Đã truy cập: 2586391