Hướng dẫn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh năm 2022

09/08/2022 08:30

Ngày 15/4/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 740/HD-SNV hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu thực hiện công tác nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh.

Để đảm bảo nguồn thông tin dữ liệu đầu vào cho tài liệu điện tử thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTG ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025”, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 740/HD-SNV ngày 15/4/2022 về việc “hướng dẫn công tác nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh” thay thế Hướng dẫn số 515/HD-SNV ngày 23/8/2018.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh năm 2022 đối với khối Sở, ban ngành, huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp ngành than thực hiện quy trình giao nộp hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Lựa chọn thống kê hồ sơ, tài liệu nộp lưu;

2. Hoàn thiện Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu;

3. Tổ chức họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu;

4. Hồ sơ đề nghị thẩm định của đơn vị;

5. Thẩm định, phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu;

6. Giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh.

 

Hình ảnh tiếp nhận và bảo quản tài liệu tại Kho Lưu trữ Lịch sử tỉnh Quảng Ninh

 

*Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh khi giao nộp lưu hồ sơ, tài liệu phải thể hiện quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ qua các giai đoạn lịch sử và được quản lý tập trung thống nhất, bảo quản an toàn, lưu trữ vĩnh viễn.

 Trong quá trình thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ (qua Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh (SĐT: 0203.3655031) để được hướng dẫn kịp thời.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 2514854