Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII; Quy định số 69-QĐ/TW, Kết luận số 40-KL/TW, Thông báo số 16-TB/TW của Bộ Chính trị

16/08/2022 13:53

Ngày 15/8, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 khóa XIII; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Nội vụ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Đồng chí Nguyễn Tiến Dương, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Nội vụ.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các đạt các chuyên đề, nội dung quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022  về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm gắn với nâng cao chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Sở Nội vụ; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022, Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị gắn với chức năng, nhiệm vụ của Sở. Cụ thể:

 

Đồng chí Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở quán triệt nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”

 

Đồng chí Bùi Tuấn Anh khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là công việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, phẩm chất, uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

 

Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ phổ biến, quán triệt  sâu sắc nội dung Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
 
 
Đồng chí Ngô Thanh Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ phổ biến nội dung Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022, Thông báo số 16-TB/TW ngày 07/7/2022 của Bộ Chính trị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các chi bộ ngay sau Hội nghị này, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động thấm nhuần sâu sắc nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5; nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết; Quy định, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, đơn vị. Đây là những nội dung rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, các Chi bộ, Đoàn thể trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan Sở Nội vụ nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kết luận Hội nghị 

Đảng ủy Sở Nội vụ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 90
Đã truy cập: 2587263