THỰC HIỆN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH QUẢNG NINH

01/12/2022 16:30

Ngày 22/11/2022 Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 2507/SNV-TTLTLS về việc đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp ngành than thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh”.

Để công tác nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh được thực hiện đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng hồ sơ, tài liệu thực hiện lộ trình kết nối và tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của tỉnh với hệ thống chính quyền điện tử, thành phố thông minh và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ Nhà nước theo Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan, nhà nước giai đoạn 2020-2025.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp ngành than thực hiện việc nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh theo tiến độ, thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2022.

Các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Nội vụ (qua Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh (SĐT: 0203.365.5031) để được hướng dẫn kịp thời.

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 2514844