Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ - Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2023

09/01/2023 16:47

Sáng 9/1, tại TP Hạ Long, Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ - Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong khu vực Bắc Bộ.

Quang cảnh hội nghị.

 

Năm 2022, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh là cụm trưởng đã cùng Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Nội vụ, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, nổi bật là đã tham mưu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động... cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng theo quy định.

 

Đồng chí Bùi Thúy Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.
 

Đồng thời, tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc thực hiện nghiêm túc văn hóa công vụ. Công tác cải cách hành chính được tham mưu triển khai quyết liệt từ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng, tăng cường, hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật. Công tác văn thư, lưu trữ được quan tâm triển khai bảo đảm an toàn và phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất; biểu dương, khen thưởng, suy tôn, khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng; tạo động lực cho phát triển…

Tại hội nghị, đại biểu Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của ngành và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Thi đua ái quốc", các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng nêu gương. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Nội vụ. Mặt khác, tiếp tục tham mưu UBND các tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phấn đấu đến năm 2026 giảm 5% biên chế công chức, giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập...

 

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Nội vụ.
 

Tại hội nghị, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Nội vụ. Nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự nhận bằng khen của Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình được suy tôn là cụm trưởng cụm thi đua năm 2023.

Nguyễn Thanh - baoquangninh.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 702
Đã truy cập: 2587875