Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...
07/09/2020 13: 49:00
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định Về việc bổ...
Bổ sung số liệu báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW
05/02/2020 09: 17:00
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020
02/10/2019 10: 45:00
Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt biên chế công...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
14/08/2019 16: 51:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5129/UBND-TH5 ngày 22/7/2019, Sở...
Hướng dẫn Đề cương báo cáo tổng kết mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh
05/08/2019 10: 49:00
Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý...
16/07/2019 16: 12:00
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...
Dự thảo đề cương Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo đến năm 2021
05/09/2018 13: 45:00
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019
25/06/2018 09: 50:00
Hướng dẫn Đề cương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
07/05/2018 14: 17:00
Rà soát thực trạng, đề xuất kế hoạch biên chế công chức, hợp đồng 68 và số lượng người làm việc năm 2018
27/12/2017 08: 00:00
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế công chức và số lượng người làm việc...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 79
Đã truy cập: 2125549