Trang chủ Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ
Hướng dẫn xây dựng Đề án Vị trí việc làm
24/07/2013 11: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 25/6/2013 của Ủy ban nhân tỉnh Về việc xây dựng Đề án vị...
Bộ Nội vụ quy định thống nhất thực hiện văn bản liên quan đến tổ chức, hoạt động và quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện
27/05/2013 11: 00:00
Vừa qua, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 Quy định chi tiết thi hành...
Xây dựng kế hoạch biên chế hành chính nhà nước và biên chế sự nghiệp năm 2014
22/05/2013 15: 00:00
Căn cứ quy định của nhà nước về quản lý biên chế công chức, vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công...
Hội thảo phương pháp xác định vị trí việc làm
22/05/2013 15: 00:00
QNP- Sáng ngày 17/5/2013, Viện Khoa học nhà nước-Bộ Nội vụ phối hợp với ngân hàng phát triển Châu Á...
Triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh
09/05/2013 17: 00:00
Thực hiện Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban...
Kế hoạch rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
18/01/2013 14: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan...
Báo cáo số viên chức đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012-2013
17/09/2012 15: 00:00
Ngày 17/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1391/SNV-TCCBBC đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố...
Thông báo tiếp nhận hồ sơ
17/09/2012 15: 00:00
Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp nhận hồ sơ đối với những người có trình độ Đại học công nghệ thông tin, hệ...
Sở Nội vụ mở lớp tập huấn về công tác Hội và tổ chức, bộ máy
15/09/2012 10: 00:00
Từ ngày 6/9/2012, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hội, quỹ xã hội từ thiện và...
Báo cáo công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin
07/09/2012 23: 00:00
Ngày 07/9/2012, Sở Nội vụ có Văn bản số 1338/SNV-TCCBBC đề nghị các đơn vị báo cáo cán bộ làm công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 309
Đã truy cập: 2585381