Trang chủ Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Thông báo bổ sung thông tin liên quan đến tuyển dụng công chức cấp xã tỉnh Quảng Ninh năm 2016
08/11/2016 15: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thí điểm tuyển dụng...
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh Quảng Ninh năm 2016
01/11/2016 16: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thí điểm tuyển dụng...
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thay thế Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
24/10/2016 10: 00:00
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 6253/UBND-VX2 ngày 04/10/2016 về việc...
Kế hoạch thí điểm tuyển dụng công chức cấp xã tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016
04/10/2016 16: 00:00
Căn cứ Văn bản số 187/VPCP-TCCV ngày 11/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tuyển dụng công...
Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê và đăng ký nhu cầu dự kiến tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
15/07/2016 10: 00:00
Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 đáp ứng nhu cầu bổ sung công...
Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021; Quy chế làm việc; Thông báo phân công nhiệm vụ và Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử tỉnh Quảng Ninh
17/02/2016 08: 00:00
Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc...
Quảng Ninh triển khai quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
04/02/2016 17: 00:00
Ngày 03/02/2016, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai công tác bầu cử đại...
Tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật tháng 10/2015
21/10/2015 10: 00:00
Ngày 20/10/2015, Sở Nội vụ tổ chức tuyên truyền "Ngày pháp luật tháng 10/2015” với chuyên đề:...
Kết quả giải quyết chế độ, chính sách với Chủ nhiệm hợp tác xã theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ
02/10/2015 10: 00:00
Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế...
Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)
06/08/2015 14: 00:00
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, những người làm công tác Tổ...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 560
Đã truy cập: 1355112