Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2019
25/10/2019 16: 08:00
Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức...
THÔNG BÁO NỘI DUNG THI TUYỂN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
17/10/2019 09: 06:00
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
03/10/2019 16: 13:00
Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức...
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
25/09/2019 11: 00:00
Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
03/09/2019 16: 39:00
Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
26/08/2019 13: 47:00
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ DỰ...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019
19/07/2019 17: 02:00
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII tại kỳ họp thường lệ tháng 7 năm 2019
26/04/2019 09: 16:00
Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Kế...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
19/04/2019 10: 00:00
Căn cứ Công văn số 79/CTK-TCHC ngày 12/4/2019 của Cục Thống kê Quảng Ninh về việc thông báo tuyển...
Thông báo kết quả trúng tuyển, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018
23/02/2019 09: 33:00
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển xét tuyển,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1009
Đã truy cập: 1738180