Trang chủ Công chức, viên chức
Biểu mẫu thống kê kèm theo Công văn số 5425/UBND-TH5 ngày 26/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng 68, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh.
31/07/2017 10: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5425/UBND-TH5 ngày 26/7/2017,...
Hướng dẫn tổ chức thi (xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn
28/07/2017 11: 00:00
Ngày 27/7/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1462/SNV-CCVC về việc thi (xét) thăng hạng chức danh...
Hướng dẫn liên ngành của Sở Nội vụ-Sở Tài chính-Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (phê duyệt tại tỉnh)
12/07/2017 15: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 3113/KH-UBND ngày 08/5/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chính...
Hướng dẫn ký kết hợp đồng lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với lao động hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập
10/07/2017 10: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4536/UBND-TH5 ngày 22/6/2017 về...
Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng
21/06/2017 15: 00:00
Ngày 09/5/2017, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới...
Báo cáo tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội đối với viên chức, hợp đồng 68/CP, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh và trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 01/01/2015 đến nay
24/03/2017 14: 00:00
Ngày 23/3/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 492/SNV-CCVC về việc báo cáo tình hình thực hiện...
Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2017
20/02/2017 16: 00:00
Ngày 20/02/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 254/SNV-CCVC về việc đăng ký chỉ tiêu thăng hạng...
Về việc Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25/01/2017 10: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 502/UBND-TH5 ngày 24/01/2017 về...
Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016
14/12/2016 16: 00:00
Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã có Công văn số...
Hướng dẫn về việc dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp biên tập viên, phóng viên năm 2016
13/12/2016 16: 00:00
Ngày 13/12/2016, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2148/SNV-CCVC về việc thi thăng hạng chức danh nghề...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 613
Đã truy cập: 1729534