Trang chủ Công chức, viên chức
Thông báo công nhận kết quả Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022
31/05/2022 15: 44:00
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức xét tuyển, thi tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022
17/05/2022 16: 49:00
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 2 (lần 2) kỳ tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022
14/05/2022 09: 24:00
Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (ngày 29/4/2022)
28/04/2022 15: 06:00
Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh dự thi Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (ngày 28/4/2022)
27/04/2022 15: 27:00
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022
25/04/2022 15: 50:00
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức y tế năm 2022
25/04/2022 10: 47:00
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022
13/04/2022 16: 51:00
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2022
01/04/2022 17: 27:00
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2022
25/03/2022 10: 13:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 535
Đã truy cập: 2639194