Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
31/10/2021 18: 21:00
Các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương của tỉnh về lĩnh vực Nội vụ
31/10/2021 18: 14:00
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
29/10/2021 09: 04:00
Thông báo một số nội dung liên quan đến số báo danh, phòng thi, chương trình tổ chức thi Vòng 1 ngày 23/10/2021, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2021
22/10/2021 13: 18:00
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thi tuyển kỳ tuyển công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2021
21/10/2021 17: 35:00
Thông báo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức thi tuyển kỳ tuyển công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2021
19/10/2021 16: 52:00
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
11/10/2021 17: 25:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 05/02/2021...
Thông báo công nhận kết quả thi tuyển Vòng 1 (đợt 2) và Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
11/10/2021 17: 18:00
Thông báo thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2021
11/10/2021 17: 11:00
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập Vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2021
09/10/2021 13: 37:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1103
Đã truy cập: 1738274