Về chế độ thông tin báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử
19/05/2016 21: 00:00
Ngày 18/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 30/UBBC về chế độ thông tin báo...
Về việc rà soát công tác trang trí, niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu
19/05/2016 21: 00:00
Ngày 19/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 31/UBBC về việc rà soát công tác...
Kết quả kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ 01/01/2016 đến hết tháng 4/2016.
17/05/2016 09: 00:00
Thực hiện nhiệm vụ được giao và Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ năm 2016, trong 04...
Hội nghị đánh giá kết quả chi số PAPI, chỉ số SIPAS và công bố bộ chỉ số CCHC các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Ninh năm 2015
16/05/2016 16: 00:00
Ngày 13/5/2016, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá...
Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh diện xét tuyển theo địa bàn, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015
12/05/2016 14: 00:00
Ngày 06/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về việc...
Về việc biên tập, soạn thảo và phát hành một số nội dung niêm yết, sử dụng cho công tác bầu cử
10/05/2016 21: 00:00
Ngày 29/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 27/UBBC về việc biên tập, soạn...
Tổng hợp, xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước năm 2017
05/05/2016 11: 00:00
Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng biên chế; thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày...
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính; báo cáo kết quả thực hiện CCHC và kết quả nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công
04/05/2016 16: 00:00
Ngày 29/4/2016, Sở Nội vụ đã có công văn số 641/SNV-CCHC về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải...
Thông báo lịch trực nghỉ lễ ngày 30/4 – 01/5 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh
29/04/2016 22: 00:00
Thực hiện Công văn số 1976/UBND-TH6 ngày 12/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức trực và...
Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Quảng Ninh
29/04/2016 22: 00:00
Ngày 27/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Thông báo số 26/TB-UBBC về việc công bố danh...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1120
Đã truy cập: 1738291