Xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phạm vi quản lý của các sở, ngành, địa phương
24/03/2016 16: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1161/UBND-TM3 ngày 10/3/2016 “V/v triển...
Hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
24/03/2016 16: 00:00
Ngày 23/3/2016, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh ban hành Hướng dẫn số 391/HD-SNV về một số nội dung trong...
Báo cáo Đoàn Thanh tra Bộ Nội vụ về thực hiện quản lý biên chế, số lượng người làm việc
18/03/2016 17: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh V/v chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ đoàn công tác của Thanh tra...
Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Móng Cái
11/03/2016 22: 00:00
Ngày 11/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 653/QĐ-UBND về việc thành...
Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
31/10/2015 18: 23:00
Chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
12/06/2013 14: 22:00
QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
12/06/2013 14: 15:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 31
Đã truy cập: 1800612