Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
38/2023/QĐ-UBND 17/02/2024 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh
04/2024/QĐ-UBND 17/02/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
95/2023/NĐ-CP 16/02/2024 Nghị định số 95/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo thay thế cho Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 Chính phủ
1198/QĐ-TTg 13/10/2023 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Điện tử Thủ tướng Chính phủ
1603/SNV-XDCQ&CTTN 13/09/2023 Tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết quy định số lượng chức danh, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách Sở Nội Vụ
277 -TB/BTCTU 22/06/2023 Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn! Ban Tổ Chức
02/qđ 22/01/2021 ss
  • 1 - 7
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 133
Đã truy cập: 2635103