Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn “Biên tập và xây dựng bản đồ hiện trạng, bản đồ phương án sắp xếp ĐVHC”
17/05/2024 07: 58:00
Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 28/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển...
GIỚI THIỆU TÀI LIỆU LƯU TRỮ
09/05/2024 15: 09:00
Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023
09/05/2024 10: 16:00
Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào...
Thông báo Về danh sách thí sinh theo số báo danh Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023
21/04/2024 15: 00:00
Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào...
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 2, Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023
17/04/2024 17: 28:00
Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào...
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long năm 2024
17/04/2024 14: 26:00
Để bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch nhằm thông tin rộng rãi về nhu cầu tuyển dụng viên chức...
Thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023
07/04/2024 16: 25:00
Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào...
Thông tin liên hệ
03/04/2024 10: 57:00
QUY CHẾ, QUY ĐỊNH
03/04/2024 10: 51:00
Tổ chức bộ máy Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ninh
03/04/2024 10: 20:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 2664814