Thông báo số báo danh, phòng thi đối với các thí sinh dự thi đợt 2, vòng 2 ngày 30/9/2021, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh quảng ninh năm 2020
29/09/2021 08: 03:00
“Báo cáo kế hoạch tinh giản biên chế, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 gắn với nâng cao năng lực tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập”
28/09/2021 15: 46:00
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành đợt 2, Vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
23/09/2021 11: 17:00
Thông báo tổ chức thi tuyển đợt 2, vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
22/09/2021 14: 38:00
Về việc lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh
21/09/2021 16: 57:00
Thông báo số báo danh, phòng thi đối với các thí sinh dự thi vòng 2 ngày 19/9/2021, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh quảng ninh năm 2020
18/09/2021 07: 30:00
Thông báo số báo danh, phòng thi đối với các thí sinh dự thi vòng 2 ngày 18/9/2021, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh quảng ninh năm 2020
17/09/2021 08: 50:00
Thông báo số báo danh, phòng thi đối với các thí sinh dự thi vòng 2 ngày 17/9/2021, kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh quảng ninh năm 2020
16/09/2021 15: 15:00
Thông báo một số các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
13/09/2021 11: 07:00
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành (Khối Nhân viên) Vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2020
08/09/2021 14: 17:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1298
Đã truy cập: 1735133