Thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
30/09/2016 20: 00:00
Thực hiện Kế hoạch số 5847/KH-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xét tuyển đặc cách...
Rà soát, tổng hợp chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2017
27/09/2016 12: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4894/UBND-TH6 ngày 12/8/2016 về việc...
Về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016.
26/08/2016 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về...
Về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Quảng Ninh tính đến thời điểm ngày 30/6/2016.
24/08/2016 11: 00:00
Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 5123/UBND-TH6 ngày 23/8/2016 về việc báo cáo số...
Về việc triển khai tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2016
22/08/2016 15: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4947/UBND-TH6 ngày 15/8/2016 về...
Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020
18/08/2016 15: 00:00
Sáng ngày 17/8/2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị...
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2017
18/08/2016 15: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4677/UBND-GD ngày...
Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
09/08/2016 11: 00:00
Thực hiện Quyết định số 119/QĐ-SNV ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác...
Sở Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh
09/08/2016 11: 00:00
Sáng ngày 25/7/2016, tại Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Thanh tra theo Quyết định...
Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê và đăng ký nhu cầu dự kiến tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016
15/07/2016 10: 00:00
Để có cơ sở xây dựng Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 đáp ứng nhu cầu bổ sung công...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1125
Đã truy cập: 1738296