Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016
04/07/2016 11: 00:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 861/UBND-VX1 ngày 29/3/2016 và...
Thông báo về việc tham gia chương trình học bổng đào tạo trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ tại Quảng Tây, Trung Quốc
01/07/2016 17: 00:00
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3604/UBND-GD ngày 22/6/2016 về việc...
Sở Nội vụ tổ chức công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh
15/06/2016 10: 00:00
Sáng ngày 13/6/2016, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số...
Thông báo mời thầu (Lựa chọn nhà thầu)
10/06/2016 16: 00:00
Thông báo mời thầu:
Thông báo mời thầu (Lựa chọn nhà thầu)
10/06/2016 16: 00:00
Thông báo mời thầu:
Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tiếp nhận viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2016
08/06/2016 11: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2893/UBND-TH6 ngày 24/5/2016 về...
Sở Nội vụ công bố Kết luận thanh tra công tác nội vụ tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
27/05/2016 17: 00:00
Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-SNV ngày 21/3/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thanh tra công tác...
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
27/05/2016 10: 00:00
Ngày 26/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc công bố...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức thuyền viên trên tàu kiểm ngư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/05/2016 09: 00:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2725/UBND-TH6 ngày 18/5/2016 về...
Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
20/05/2016 16: 00:00
Ngày 20/5/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 33/UBBC về một số vấn đề cần lưu...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1045
Đã truy cập: 1738216