Quyết định về việc thành lập các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hạ Long
29/04/2016 22: 00:00
Ngày 11/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc thành...
Hướng dẫn bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân
27/04/2016 10: 00:00
Ngày 09/4/2016, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Văn bản số 127/HĐBCQG-PL về việc hướng dẫn bầu cử...
Bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND
27/04/2016 10: 00:00
Ngày 09/4/2016, Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành Văn bản số 128/HĐBCQG-PL về việc bổ sung, chỉnh...
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử
27/04/2016 10: 00:00
Ngày 22/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC Công bố danh sách...
Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh diện thi tuyển và xét tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015
27/04/2016 10: 00:00
Ngày 21/4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1194/QĐ-UBND về việc...
Hướng dẫn bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân và bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử
26/04/2016 17: 00:00
Ngày 11/4/2016, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 517/SNV-XDCQ&CTTN về việc hướng dẫn...
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định, biểu mẫu tại Hướng dẫn 391/HD-SNV của Sở Nội vụ và một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử
26/04/2016 17: 00:00
Ngày 20/4/2016, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh ban hành Văn bản số 567/SNV-XDCQ&CTTN về việc sửa đổi, bổ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
26/04/2016 17: 00:00
Ngày 23/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBBC về tổ chức Hội nghị...
Thông báo kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh năm 2015
21/04/2016 17: 00:00
Ngày 15.4.2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND về việc công...
Hướng dẫn rà soát, thống kê các trường hợp dự kiến đề nghị tiếp nhận công chức thông qua kỳ kiểm tra, sát hạch xét chuyển thành công chức năm 2016 của tỉnh
21/04/2016 09: 00:00
Ngày 20/4/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 560/SNV-CC,VC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1332
Đã truy cập: 1735167