THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
25/09/2019 11: 00:00
Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO THỜI GIAN THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
03/09/2019 16: 39:00
Triển khai Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
THÔNG BÁO THI TUYỂN VÒNG 1, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2019
26/08/2019 13: 47:00
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI, THỜI GIAN ÔN TẬP VÀ DỰ...
Báo cáo đánh giá Chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2018.
16/08/2019 15: 01:00
Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
14/08/2019 16: 51:00
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5129/UBND-TH5 ngày 22/7/2019, Sở...
Hướng dẫn Đề cương báo cáo tổng kết mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh
05/08/2019 10: 49:00
Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập...
Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên mầm non, tiểu học tỉnh Quảng Ninh năm 2019
19/07/2019 17: 02:00
Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng viên chức...
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019
18/07/2019 16: 23:00
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 3081/UBND-VX1 ngày 08/5/2019...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý...
16/07/2019 16: 12:00
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành...
Thông báo văn bản Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo
15/07/2019 16: 17:00
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 151
Đã truy cập: 741665