Trang chủ Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ
Số 2505/SNN&PTNT-KHTC ngày 01/8/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020
02/08/2017 09: 00:00
Công văn số 2392/SNN&PTNT-KHTC ngày 25/7/2017 V/v triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018
25/07/2017 16: 25:00
Số 2160/SNNPTNT-STC ngày 06/7/2017 của liên Sở Nông nghiệp & PTNT - Sở Tài chính Hướng dẫn một số nội dung hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 1568/2017/QĐ-UBND
13/07/2017 09: 00:00
Số 2221/SNN&PTNT-KTMT ngày 11/7/2017 V/v hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên bờ ao, bờ đầm
12/07/2017 14: 00:00
Tài liệu Hội nghị tổng kết năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (8h00, ngày 30/12/2016)
29/12/2016 10: 00:00
Hội nghị tổng kết năm cao điểm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Công văn số 4295/BC-SNN&PTNT-QLCL ngày 20/12/2016 báo cáo kết quả thống kê, phân loại cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
22/12/2016 10: 00:00
Công văn số 4053/SNN&PTNT-QLCL ngày 02/12/2016 V/v chuẩn bị báo cáo tổng kết năm 2016
02/12/2016 14: 00:00
Công văn số 3795/SNN&PTNT-KTMT ngày 15/11/2016 V/v Hướng dẫn việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa
15/11/2016 14: 00:00
Niêm yết công khai danh mục thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để tham khảo sử dụng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16/09/2016 09: 00:00
Công văn số 2690/SNN&PTNT-QLCL ngày 29/8/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v Thống kê, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2016
29/08/2016 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 2604196