Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Số 3699/SNN&PTNT-CCTS ngày 01/9/2020 tham gia ý kiến Dự thảo quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua, tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/09/2020 09: 40:00
Số 2557/SNN&PTNT-CCTS ngày 22/6/2020 V/v xin ý kiến dự thảo điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh
23/06/2020 14: 56:00
Số 2136/SNN&PTNT-CCTS ngày 28/05/2020 V/v lấy ý kiến Dự thảo Quy định Quản lý nghề cá giải trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/06/2020 10: 13:00
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/05/2020 11: 00:51
Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong NTTS lợ, mặn tại Quảng Ninh (lần 3))
04/05/2020 10: 10:00
Tham gia ý kiến Dự thảo ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
29/04/2020 15: 51:00
V/v tham gia ý kiến Dự thảo - lần 3-hướng dẫn liên ngành về trình tự lập thẩm định phê duyệt và nhận ưu đãi hỗ trợ các dự án khuyến khích đâu tư liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
09/03/2020 16: 54:01
Số 642/UBND-NLN1 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh Vv tham gia ý kiến về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy
17/02/2020 10: 43:16
Số 4166/SNN&PTNT-CCTS ngày 21/10/2019 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ mặn tại Quảng Ninh
22/10/2019 16: 23:19
Số 4023/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/10/2019 V/v thẩm định Dự thảo Quyết định quy định thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
11/10/2019 16: 42:43
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2463
Đã truy cập: 1232883