Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Tham gia ý kiến về phương án phát triển nuôi trồng thủy sản biển thành phố Cẩm Phả
15/09/2023 15: 42:00
Ngày 14/9/2023, tại Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và...
Xin ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 337
23/06/2023 15: 55:00
Xin ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số...
Số 1373/SNN&PTNT-TCCB ngày 07/4/2023 Vv tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh
07/04/2023 09: 25:00
Xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025
01/11/2022 16: 15:00
Công văn 3820/SNN&PTNT-PTNT ngày 24/8/2022 V/v xin ý kiến Dự thảo Đề cương Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
24/08/2022 12: 44:00
HỘI THẢO MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
15/04/2022 19: 16:00
Ngày 15/4/2022, tại trụ sở Liên cơ quan số 3 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và...
Số 1215/SNN&PTNT-KL ngày 25/3/2022 V/v V.v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh
25/03/2022 16: 20:00
Công văn số 4274/SNN&PTNT-KHTC ngày 15/9/2021 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15/09/2021 10: 34:00
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
05/08/2021 16: 02:00
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (tài liệu bản đồ)
05/08/2021 16: 02:00
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 3088766