Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/05/2020 11: 00:51
Tham gia ý kiến Dự thảo ban hành Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
29/04/2020 15: 51:00
V/v tham gia ý kiến Dự thảo - lần 3-hướng dẫn liên ngành về trình tự lập thẩm định phê duyệt và nhận ưu đãi hỗ trợ các dự án khuyến khích đâu tư liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
09/03/2020 16: 54:01
Số 642/UBND-NLN1 ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh Vv tham gia ý kiến về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy
17/02/2020 10: 43:16
Số 4166/SNN&PTNT-CCTS ngày 21/10/2019 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ mặn tại Quảng Ninh
22/10/2019 16: 23:19
Số 4023/SNN&PTNT-PTNT ngày 10/10/2019 V/v thẩm định Dự thảo Quyết định quy định thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
11/10/2019 16: 42:43
số 2864/SNN&PTNT-CCTS ngày 30/07/2019 V/v góp ý dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
31/07/2019 11: 37:00
Số 2526/SNN&PTNT-TL ngày 08/7/2019 V/v tham gia đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thiên tai
09/07/2019 11: 14:00
Số 2492/SNN&PTNT-KL ngày 05/7/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020
05/07/2019 14: 07:00
Số 2340/SNN-PTNT ngày 26/6/2019 về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Quyết định phê duyệt danh sách HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp giai đoạn 2019-2020
27/06/2019 16: 02:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 832
Đã truy cập: 879591