Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Số 954/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/3/2021 V/v lấy ý kiến thỏa thuận đối với định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho 03 Công ty TNHH 1TV Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
12/03/2021 14: 55:00
Số 953/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/3/2021 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Bộ định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho 03 Công ty TNHH 1TV Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
12/03/2021 14: 26:00
Văn bản số 721/SNN&PTNT-KL ngày 26/02/2020 V/v góp ý cho nội dung "Đề án triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh theo Luật lâm nghiệp"
26/02/2021 16: 04:00
Công văn số 598/SNN&PTNT-CCTS ngày 19/02/2020 V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Quảng Ninh
19/02/2021 16: 18:00
Số 419/SNN&PTNT-KL ngày 01/02/2021 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành mốt số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
01/02/2021 16: 33:00
Số 3699/SNN&PTNT-CCTS ngày 01/9/2020 tham gia ý kiến Dự thảo quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua, tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/09/2020 09: 40:00
Số 2557/SNN&PTNT-CCTS ngày 22/6/2020 V/v xin ý kiến dự thảo điều chỉnh, bổ sung bộ đơn giá bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh
23/06/2020 14: 56:00
Số 2136/SNN&PTNT-CCTS ngày 28/05/2020 V/v lấy ý kiến Dự thảo Quy định Quản lý nghề cá giải trí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
03/06/2020 10: 13:00
Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
06/05/2020 11: 00:51
Thông báo lấy ý kiến Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong NTTS lợ, mặn tại Quảng Ninh (lần 3))
04/05/2020 10: 10:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 301
Đã truy cập: 1391040