Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Công văn số 4274/SNN&PTNT-KHTC ngày 15/9/2021 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15/09/2021 10: 34:00
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
05/08/2021 16: 02:00
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (tài liệu bản đồ)
05/08/2021 16: 02:00
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số...
Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
18/05/2021 15: 35:00
Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh tổ chức hội nghị thảo luận về Dự thảo Quyết định của...
Số 954/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/3/2021 V/v lấy ý kiến thỏa thuận đối với định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho 03 Công ty TNHH 1TV Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
12/03/2021 14: 55:00
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
10/03/2021 14: 26:00
Số 881/SNN&PTNT-CCTS ngày 08/03/2021 V/v tham gia ý kiến Tờ trình, Quyết định sửa đổi lộ trình thực hiện tại điểm b khoản 2 điều 2 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh
08/03/2021 16: 57:00
Văn bản số 721/SNN&PTNT-KL ngày 26/02/2020 V/v góp ý cho nội dung "Đề án triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Ninh theo Luật lâm nghiệp"
26/02/2021 16: 04:00
Công văn số 598/SNN&PTNT-CCTS ngày 19/02/2020 V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu hệ thống giám sát tàu cá tỉnh Quảng Ninh
19/02/2021 16: 18:00
Số 419/SNN&PTNT-KL ngày 01/02/2021 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành mốt số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
01/02/2021 16: 33:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1656
Đã truy cập: 1890963