Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Công văn 3820/SNN&PTNT-PTNT ngày 24/8/2022 V/v xin ý kiến Dự thảo Đề cương Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
24/08/2022 12: 44:00
HỘI THẢO MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
15/04/2022 19: 16:00
Ngày 15/4/2022, tại trụ sở Liên cơ quan số 3 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và...
Số 1215/SNN&PTNT-KL ngày 25/3/2022 V/v V.v tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh
25/03/2022 16: 20:00
Công văn số 4274/SNN&PTNT-KHTC ngày 15/9/2021 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Bộ định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15/09/2021 10: 34:00
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.
05/08/2021 16: 02:00
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số...
Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 (tài liệu bản đồ)
05/08/2021 16: 02:00
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số...
Phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
18/05/2021 15: 35:00
Ngày 18/5, Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh tổ chức hội nghị thảo luận về Dự thảo Quyết định của...
Số 954/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/3/2021 V/v lấy ý kiến thỏa thuận đối với định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho 03 Công ty TNHH 1TV Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
12/03/2021 14: 55:00
Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông
10/03/2021 14: 26:00
Số 881/SNN&PTNT-CCTS ngày 08/03/2021 V/v tham gia ý kiến Tờ trình, Quyết định sửa đổi lộ trình thực hiện tại điểm b khoản 2 điều 2 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh
08/03/2021 16: 57:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1297
Đã truy cập: 2253610