Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Số 2526/SNN&PTNT-TL ngày 08/7/2019 V/v tham gia đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống thiên tai
09/07/2019 11: 14:00
Số 2492/SNN&PTNT-KL ngày 05/7/2019 V/v tham gia ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020
05/07/2019 14: 07:00
Số 2340/SNN-PTNT ngày 26/6/2019 về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Quyết định phê duyệt danh sách HTX nông nghiệp thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp giai đoạn 2019-2020
27/06/2019 16: 02:00
Số 1958/SNN&PTNT-Kl ngày 03/6/2019 V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030
04/06/2019 16: 22:00
Xin ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân về Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh - ban hành một số chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
26/04/2019 08: 03:00
Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành một số...
Số 1255/SNN&PTNT-QLCL ngày 17/4/2019 V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định về việc phân công, phân cấp cơ quan thẩm định chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
18/04/2019 15: 53:00
Xin ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân về Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh - ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25/01/2019 09: 20:00
Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về việc ban hành...
Xin ý kiến tham gia góp ý của tổ chức, cá nhân về Dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh - Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
22/01/2019 15: 39:00
Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ...
Số 3942/SNN&PTNT-TL ngày 13/11/2018 V/v góp ý Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
13/11/2018 16: 12:00
Số 3938/SNN&PTNT-CCTS ngày 12/11/2018 V/v tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần (lần 2)
13/11/2018 13: 41:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 690
Đã truy cập: 949681