Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Số 1123/SNN&PTNT-PTNT ngày 18/04/2018 V/v xin ý kiến về chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định về nội dung và mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020
18/04/2018 11: 24:00
Số 950/SNN&PTNT-TL ngày 02/4/2018 V/v góp ý Dự thảo quy định phạm vi vùng phụ cận đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh
03/04/2018 15: 53:00
Số 800/SNN&PTNT-CCTS ngày 21/3/2018 V/v xin ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh về Quy định trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh
22/03/2018 11: 15:00
Số 731/SNN-PTNT ngày 15/3/2018 V/v xin ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2599/2016/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh
15/03/2018 15: 46:00
Số 3717/SNN&PTNT-CCTS ngày 07/11/2017 V/v xin ý kiến góp ý Dự thảo ban hành Quy định đảm bảo an toàn cho người và tàu cá dạng bè, mảng, lẵng xốp cao su hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
08/11/2017 08: 30:00
Công văn số 3320/ SNN&PTNT-TCCB ngày 10/10/2017 V/v đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo 02 Quy chế: Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ diện Sở quản lý
11/10/2017 09: 00:00
Số 2681/SNN&PTNT-PTNT ngày 16/8/2017 V/v xin ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống; mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh QN GĐ 2017-2020
16/08/2017 15: 35:00
Công văn số 1613/SNN&PTNT-KTMT ngày 24/5/2016 V/v xác định sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2018
24/05/2017 15: 00:00
Công văn số 1613/SNN&PTNT-KTMT ngày 24/5/2016 V/v xác định sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2018
24/05/2017 15: 00:00
Công văn số 1398/SNN&PTNT ngày 04/5/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định V/v điều chỉnh nội dung hỗ trợ xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh học tại Quyết định 3197/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh
05/05/2017 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 687
Đã truy cập: 935854