Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Công văn số 1398/SNN&PTNT ngày 04/5/2017 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định V/v điều chỉnh nội dung hỗ trợ xây dựng, lắp đặt công trình khí sinh học tại Quyết định 3197/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh
05/05/2017 14: 00:00
Công văn số 1224/SNN&PTNT ngày 20/4/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo hướng dẫn chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
20/04/2017 14: 00:00
Công văn số 1044/SNN&PTNT-CCTS ngày 04/4/2017 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai Quyết định số 209/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh
04/04/2017 15: 00:00
Công văn 964/SNN&PTNT-KTMT ngày 28/3/2017 V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định mức chi phí giống ngô để chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2019
28/03/2017 15: 00:00
Công văn số 602/SNN&PTNT-DA ngày 02/3/2017 V/v góp ý kiến về báo cóa NCTKT Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển
02/03/2017 16: 00:00
Công văn số 454/SN&PTNT-KTMT ngày 20/12/2017 V/v xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
20/02/2017 17: 00:00
Công văn số 50/SNN&PTNT-KHTC ngày 06/01/2017 Vv tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh, triển khai Nghị quyết chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 (lần2)
06/01/2017 14: 00:00
Công văn số 4125/SNN&PTNT-KHTC ngày 08/12/2016 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh, triển khai Nghị quyết chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020
08/12/2016 15: 00:00
Công văn số 3962/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 25/11/2016 V/v đề nghị tham gia ý kiến nội dung dự thảo Quy hoạch chi tiết thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
28/11/2016 09: 00:00
Công văn số 3766/NN&PTNT-KTMT ngày 14/11/2016 V/v triển khai thực hiện các hướng dẫn kỹ thuật điều tra đa dạng sinh học và xây dựng báo cáo đa dạng sinh học
14/11/2016 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 1049647