Trang chủ Tham gia ý kiến văn bản dự thảo
Công văn số 3705/SNN&PTNT-CCTS ngày 09/11/2016 V/v xin ý kiến dự thảo Tờ trình, Quy chế hoạt động đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
10/11/2016 10: 00:00
Công văn số 3615/SNN&PTNT-QLCL ngày 01/11/2016 V/v tham gia góp ý kiến dự thảo Kế hoạch Giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp & PTNT
02/11/2016 09: 00:00
Tài liệu kèm theo Giấy mời số 192/GM-SNN&PTNT-Vp ngày 11/10/2016 V/v Lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật Thủy lợi
11/10/2016 15: 00:00
Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý dự thảo ban hành Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa Nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017 -2021
11/10/2016 10: 00:00
Tài liệu kèm theo Giấy mời số 189/GM-SNN&PTNT ngày 05/10/2016 V/v V/v tham gia ý kiến và tham dự hội thảo về dự thảo Quy hoạch chi tiết thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
06/10/2016 08: 00:00
Tài liệu kèm theo Giấy mời số 188/GM-SNN&PTNT-KTMT ngày 05/10/2016 V.v thống nhất một số nội dung hoàn thiện Đề án thành lập Khu nông nghiệp công nghệ cao Quảng Ninh
05/10/2016 10: 00:00
Công văn số 3161/SNN&PTNT-QLCL ngày 04/10/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp & PTNT
04/10/2016 09: 00:00
Công văn số 2451/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 09/8/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v đề nghị tham gia ý kiến nội dung dự thảo quy hoạch chi tiết thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
10/08/2016 16: 00:00
Công văn số 1247/SNN&PTNT-KTMT ngày 06/5/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT V.v xây dựng qui trình một số loài thủy sản trên địa bàn tỉnh
06/05/2016 16: 00:00
Công văn số 1206/SNN&PTNT-KTMT ngày 29/4/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v tham gia ý kiến dự án phối hợp với Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
29/04/2016 15: 40:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 656
Đã truy cập: 949647