Trang chủ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch & VSMT Nông thôn
Quyết định số 542/QĐ-SNN&PTNT ngày 18/4/2019 phê duyệt Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ninh năm 2018
22/04/2019 14: 42:00
Số 4619/BC-SNN&PTNT ngày 28/12/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch &VSMTNT dựa trên kết quả (PforR) tỉnh Quảng Ninh năm 2018
28/12/2018 15: 52:00
Số 4399/BC-SNN&PTNT ngày 29/12/2017 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch & VSMT nông thôn dựa trên kết quả (PforR) tỉnh Quảng Ninh năm 2017
24/01/2018 08: 35:00
Số 2801/KH-SNN&PTNT ngày 24/8/2017 Kế hoạch thực hiện chương trình nước sạch & VSMT nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn WB năm 2018 tại tỉnh Quảng Ninh
28/08/2017 16: 00:00
Quyết định số 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012 của Bộ Nông nghiệp ngày 21 tháng 9 năm 2012, về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" vay vốn ngân hàng thế giới
17/03/2017 09: 00:00
Quyết định số 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012 của Bộ Nông nghiệp ngày 21 tháng 9 năm 2012, về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" vay vốn ngân hàng thế giới
17/03/2017 09: 00:00
Quyết định số 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012 của Bộ Nông nghiệp ngày 21 tháng 9 năm 2012, về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi "Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng" vay vốn ngân hàng thế giới
17/03/2017 09: 00:00
Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 phê duyệt tổng thể cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2020
17/03/2017 09: 00:00
Công văn số 141/BC-NN&PTNT ngày 16/01/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả (PforR) tỉnh Quảng Ninh năm 2016
20/01/2017 10: 00:00
Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Quảng Ninh năm 2016
11/10/2016 14: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 716
Đã truy cập: 3095020