Trang chủ Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết số 117/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh Quảng Ninh Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ninh
02/08/2018 09: 54:00
Số 135/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 12/01/2018 V/v công bố Quy hoạch chi tiết Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và đinh hướng đến năm 2030
15/01/2018 16: 43:46
Quy hoạch Phát triển ngành Thủy sản Quảng Ninh đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030
17/01/2017 10: 00:00
Quy hoạch phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy lợi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
06/01/2017 15: 00:00
Quyết định số 4209/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh QN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
04/01/2017 14: 00:00
Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020
10/12/2014 15: 00:00
Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v Phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ 3 loại rừng tỉnh Quảng Ninh
10/12/2014 15: 00:00
Quyết định số 3599/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt quy hoạch chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến 2020
01/03/2014 14: 00:00
Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v phê duyệt báo cáo quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
17/09/2013 11: 00:00
Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, xây dựng quy hoạch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
16/12/2010 11: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 363
Đã truy cập: 49268971.