Trang chủ Thông tin chính sách ban hành tỉnh Quảng Ninh
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2021-2025
03/11/2021 15: 39:00
Ngày 01/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 214/KH-UB về phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh...
Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 về việc quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
25/03/2021 12: 23:00
Ngày 24/3 vừa qua, tại Kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh đã chính thức thông qua Nghị quyết số...
Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/07/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh
01/08/2019 15: 00:00
Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ lãi xuất đầu tư phát triển kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020
01/08/2018 10: 01:00
Nghị quyết số 111/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 của HĐND tỉnh V/v quy định mức chi các dự án PTSX, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2018-2020
01/08/2018 09: 58:00
Quyết định 1568/2017/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
20/05/2017 09: 00:00
Quyết định số 899/2017/QĐ-UBND ngày 29/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v quy định điều kiện áp dụng chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh QN, giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND
03/04/2017 10: 00:00
Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh V.v Ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020
28/12/2015 09: 00:00
Quyết định số 3262/2013/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v áp dụng một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với nhà đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh
10/12/2013 14: 00:00
Quyết định số 3079/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Ban hành Quy định một số chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
17/12/2009 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 405
Đã truy cập: 2349097