Trang chủ Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung tỉnh
Quyết định số 178/QĐ-SNNPTNT ngày 26/02/2021 ban hành Quy trình kỹ thuật trồng trọt khuyến cáo áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
02/03/2021 11: 26:00
Quyết định số 1220/QĐ-SNN&PTNT ngày 15/12/2017 Quyết định V/v ban hành bổ sung 03 Quy trình kỹ thuật chăn nuôi áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
19/12/2017 14: 00:00
Quyết định số 813/QĐ-SNN&PTNT ngày 01/8/2017 V/v ban hành bổ sung một số Quy trình kỹ thuật trồng trọt áp dungj cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh
10/08/2017 14: 00:00
Quyết định số 106/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/01/2017 V.v ban hành 10 Quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tạm thời áp dụng cho 17 vùng thu hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh Quảng Ninh
24/01/2017 09: 00:00
Quyết định số 104/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/01/2017 V.v ban hành 60 Quy trình kỹ thuật trồng trọt áp dụng cho 17 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh Quảng Ninh (sửa đổi, bổ sung lần 1)
24/01/2017 08: 00:00
Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTTN Ban hành 08 quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) cho: bò sữa, bò thịt; dê sữa, dê thịt; lợn; gà; ngan-vịt và ong
21/01/2017 09: 00:00
Công văn số 1952/SNN&PTNT-CCTS ngày 30/6/2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v phổ biến hướng dẫn kỹ thuật tạm thời đối với nuôi hà sú, ngao giá, hàu cửa sông
30/06/2016 14: 00:00
Hướng dẫn tiêu chí xác định phương án trổng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung thực hiện Quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015
28/06/2016 10: 00:00
Ngày 23/6/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản Hướng dẫn tiêu chí xác...
Quyết định số 1350/QĐ-NN&PTNT ngày 25/12/2015 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 788/QĐ-NN&PTNT ngày 13/11/2014 của Sở Nông nghiệp & PTNT V/v ban hành các Quy trình kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt áp dụng cho 17 vùng QH SX nông nghiệp
26/12/2015 11: 00:00
Công văn số 10/TCTS-NTTS ngày 06/01/2015 của Tổng cục Thủy sản V/v phổ biến quy trình tạm thời nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh
19/02/2015 08: 00:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 247
Đã truy cập: 2336138