Trang chủ Văn bản điều hành (Chỉ đạo nội bộ)
Số 518/BC-SNN&PTNT ngày 23/02/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận tháng 02/2018
26/02/2018 10: 19:00
Số 499/BC-SNN&PTNT ngày 22/02/2018 Báo cáo kết quả công tác tháng 02, nhiệm vụ tháng 3/2018
26/02/2018 10: 17:00
Số 494/BC-SNN&PTNT ngày 22/02/2018 Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường và ATTP trong khai thác, NTTS tháng 02/2018, kế hoạch trọng tâm tháng 03/2018
23/02/2018 10: 21:00
Số 467/BC-SNN&PTNT ngày 12/02/2018 Báo cáo kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
22/02/2018 10: 26:00
Số 3074/SNN&PTNT-KHTC ngày 18/9/2017 V.v triển khai các biện pháp giảm mức phí, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp
19/09/2017 15: 00:00
Số 3078/SNN&PTNT-PTNT ngày 18/9/2017 V/v rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018 theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
19/09/2017 15: 00:00
Sô 2269/SNN&PTNT-KTMT ngày 17/7/2017 V/v tiếp tục đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2016-2017)
17/07/2017 10: 00:00
Số 87/GM-SNN&PTNT ngày 19/6/2017 V/v dự tập huấn hướng dẫn công bố mẫu chữ ký số
19/06/2017 16: 00:00
Số 1807/TB-SNN&PTNT ngày 08/6/2017 Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017
12/06/2017 09: 30:00
Quyết định 514/QĐ-SNN&PTNT ngày 22/5/2017 Ban hành Chương trình hành động của Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng
22/05/2017 16: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 654
Đã truy cập: 2107055