Trang chủ Văn bản điều hành (Chỉ đạo nội bộ)
Sô 2269/SNN&PTNT-KTMT ngày 17/7/2017 V/v tiếp tục đăng ký tham gia Cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần thứ I (2016-2017)
17/07/2017 10: 00:00
Số 87/GM-SNN&PTNT ngày 19/6/2017 V/v dự tập huấn hướng dẫn công bố mẫu chữ ký số
19/06/2017 16: 00:00
Số 1807/TB-SNN&PTNT ngày 08/6/2017 Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2017 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2017
12/06/2017 09: 30:00
Quyết định 514/QĐ-SNN&PTNT ngày 22/5/2017 Ban hành Chương trình hành động của Sở Nông nghiệp & PTNT thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng
22/05/2017 16: 00:00
Số 1283/SNN&PTNT-VP ngày 24/4/2017 V/v tăng cường chỉ đạo, bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở làm việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở
25/04/2017 09: 00:00
Số 1261/TB-SNN&PTNT-VP ngày 21/4/2017 Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch Quý II/2017
21/04/2017 16: 00:00
Số 1106/SNN&PTNT-VP ngày 10/4/2017 V/v báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 33/TB-UBND ngày 17/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
10/04/2017 16: 00:00
Kế hoạch số 960/KH-SNN&PTNT ngày 28/3/2017 về Tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
28/03/2017 14: 00:00
Số 935/SNN&PTNT-KHTC ngày 27/3/2017 V/v giao nhiệm vụ cho Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn thực hiện dự án cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Tp. Móng Cái
27/03/2017 15: 00:00
Số 860/SNN&PTNT-KHTC ngày 21/03/2017 V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 33/TB-UBND ngày 17/02/2017 của đồng chí Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh
21/03/2017 15: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 951
Đã truy cập: 1833632