Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 2143/BC-SNN&PTNT ngày 05/07/2017 Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
06/07/2017 15: 00:00
Số 2115/BC-SNN&PTNT ngày 03/07/2017 Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra năm 2010
05/07/2017 09: 00:00
Số 2116/BC-SNN&PTNT ngày 03/7/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống bệnh Dại và Lở mồm long móng gia súc
04/07/2017 09: 00:00
Số 2054/BC-SNN&PTNT ngày 28/06/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 6/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2017
28/06/2017 14: 25:00
Số 2024/BC-SNN&PTNT ngày 23/06/2017 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
24/06/2017 14: 00:00
Số 1833/BC-SNN&PTNT ngày 09/06/2017 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
10/06/2017 14: 00:00
Số 1770/BC-SNN&PTNT ngày 06/06/2017 Báo cáo kết quả công tác quản lý chất lượng con giống thủy sản, thức ăn thủy sản, chế phẩm sinh học, chất xử lý môi trường và ATTP trong khai thác, NTTS 6 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
07/06/2017 08: 35:00
Số 1742/BC-SNN&PTNT ngày 02/06/2017 Báo cáo kết quả thưc hiện Cải cách hành chính Quý II/2017
02/06/2017 16: 00:00
Số 1707/BC-SNN&PTNT ngày 31/05/2017 Báo cáo kết quả triển khai 06 tháng đầu năm 2017 về thực hiện Kế hoạch số 2614/KH-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP
02/06/2017 14: 00:00
Số 1716/BC-SNN&PTNT ngày 01/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận của Sở Nông nghiệp & PTNT trong đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi, suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
02/06/2017 14: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 984
Đã truy cập: 1744228