Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 2666/BC-SNN&PTNT ngày 15/08/2017 Báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
23/08/2017 11: 00:00
Số 2474/BC-SNN&PTNT ngày 31/07/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 7/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2017
02/08/2017 15: 00:00
Số 2479/BC-SNN&PTNT ngày 31/07/2017 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chinh sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
01/08/2017 15: 00:00
Số 2432/BC-SNN&PTNT ngày 27/7/2017 Báo cáo kết quả phối hợp công tác 6 tháng đầu năm 2017 giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các Tổ chức Chính trị - xã hội Tỉnh
27/07/2017 15: 45:00
Số 2423/BC-SNN&PTNT-TTr ngày 27/07/2017 báo cáo tình hình kết quả người đứng đầu cấp ủy tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất
27/07/2017 15: 00:00
Sô 2389/SNN&PTNT ngày 25/7/2017 Báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135 6 tháng đầu năm 2017
26/07/2017 10: 00:00
Số 2352/BC-SNN&PTNT ngày 21/07/2017 Báo cáo công tác ATTP tháng 7/2017
22/07/2017 10: 00:00
Số 2333/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/07/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017
21/07/2017 11: 00:00
Số 2143/BC-SNN&PTNT ngày 05/07/2017 Báo cáo tổng kết tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
06/07/2017 15: 00:00
Số 2115/BC-SNN&PTNT ngày 03/07/2017 Báo cáo tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra năm 2010
05/07/2017 09: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 663
Đã truy cập: 1824665