Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 3651/BC-SNN&PTNT ngày 02/11/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hành vi săn bắt, kinh doanh buôn bán chim du cư hoang dã trái phép
02/11/2017 16: 00:00
Số 3646/BC-SNN&PTNT ngày 01/11/2017 Báo cáo tình hình áp dụng các tiêu chuẩn VIETGAP, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ninh
02/11/2017 14: 00:00
Số 3547/BC-SNN&PTNT ngày 26/10/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 10/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2017
30/10/2017 09: 00:00
Số 3427/BC-SNN&PTNT ngày 19/10/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017
24/10/2017 15: 00:00
Số 3479/BC-SNN&PTNT ngày 23/10/2017 Báo cáo công tác an toàn thực phẩm tháng 10/2017
24/10/2017 15: 00:00
Số 3404/BC-SNN&PTNT ngày 18/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát và Phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2017
19/10/2017 14: 00:00
Số 3377/BC-SNN&PTNT ngày 16/10/2017 Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017 trong lĩnh vực Nông nghiệp
18/10/2017 10: 00:00
Số 3411/BC-SNN&PTNT ngày 19/10/2017 Báo cáo V/v triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc năm 2017
13/10/2017 14: 00:00
Số 3352/BC-SNN&PTNT ngày 12/10/2017 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2017
13/10/2017 10: 00:00
Số 3328/BC-SNN&PTNT ngày 11/10/2017 V/v báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
12/10/2017 10: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1169
Đã truy cập: 2120179