Trang chủ Thông tin, báo cáo
Số 3646/BC-SNN&PTNT ngày 01/11/2017 Báo cáo tình hình áp dụng các tiêu chuẩn VIETGAP, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ninh
02/11/2017 14: 00:00
Số 3547/BC-SNN&PTNT ngày 26/10/2017 Báo cáo nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành tháng 10/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2017
30/10/2017 09: 00:00
Số 3427/BC-SNN&PTNT ngày 19/10/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2017
24/10/2017 15: 00:00
Số 3479/BC-SNN&PTNT ngày 23/10/2017 Báo cáo công tác an toàn thực phẩm tháng 10/2017
24/10/2017 15: 00:00
Số 3404/BC-SNN&PTNT ngày 18/10/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra, giám sát và Phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2017
19/10/2017 14: 00:00
Số 3377/BC-SNN&PTNT ngày 16/10/2017 Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017 trong lĩnh vực Nông nghiệp
18/10/2017 10: 00:00
Số 3411/BC-SNN&PTNT ngày 19/10/2017 Báo cáo V/v triển khai tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng gia súc năm 2017
13/10/2017 14: 00:00
Số 3352/BC-SNN&PTNT ngày 12/10/2017 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình OCOP 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý IV năm 2017
13/10/2017 10: 00:00
Số 3328/BC-SNN&PTNT ngày 11/10/2017 V/v báo cáo 01 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
12/10/2017 10: 00:00
Số 3314/BC-SNN&PTNT ngày 10/10/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017
11/10/2017 10: 00:00
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Đã truy cập: 2252320