Trang chủ Văn bản chỉ đạo sản xuất
Tài liệu họp (theo GM 283/GM-SNN&PTNT) Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT (8h00, ngày 28/12/2020 - Hội trường Tầng 1, Liên cơ quan số 3)
25/12/2020 09: 58:00
Số 137/SNN&PTNT-CCTS ngày 13/01/2020 V/v quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản năm 2020
14/01/2020 08: 58:00
Số 4759/SNN&PTNT-CNTY ngày 02/12/2019 V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng ở gia súc
02/12/2019 14: 05:47
Số 3739/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 30/09/2019 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vuối Mùa và triển khai sản xuất vụ Đông năm 2019
30/09/2019 10: 19:00
Số 3231/SNN&PTNT-KL ngày 26/8/2019 V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo Tai tượng
26/08/2019 15: 51:00
Số 3228/SNN&PTNT-KL ngày 26/8/2019 V/v thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
26/08/2019 15: 47:00
Số 2366/SNN&PTNT-CNTY Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
27/06/2019 17: 00:00
Số 2330/SNNPTNT-VP ngày 26/6/2019 Trả lời về đề nghị bổ sung đơn giá hỗ trợ lợn rừng bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi
26/06/2019 16: 27:00
Số 1867/SNN&PTNT-STC ngày 28/5/2019 của liên Sở Nông nghiệp PTTN - Sở Tài chính Hướng dẫn Thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh
28/05/2019 15: 51:00
Số 1808/SNN&PTNT-BVTV ngày 24/5/2019 V/v triển khai thực hiện phòng chống bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ mùa 2019
24/05/2019 17: 01:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 936
Đã truy cập: 2057599